Χώρος έκθεσης φωτογραφίας

Μια μεγάλη έκθεση φωτογραφικού υλικού για την ιστορία της Ελιάς, την σύνδεση της με τον Ελληνικό πολιτισμό, τους τρόπους ελαιοποίησης κλπ

Χωρίζεται σε πέντε μέρη:

  • Μέρος Α': φωτογραφική απεικόνιση των διαφόρων ποικιλιών ελαιόκαρπου.
  • Μέρος Β':περιγράφει φωτογραφικά και σχηματικά τους τρόπους ελαιοτρίβησης του ελαιόκαρπου όπως αυτή γινόταν τα τελευταία 6000 χρόνια.
  • Μέρος Γ': περιγράφει φωτογραφικά και σχηματικά τον τρόπο λήψης του ελαιοχυμού από την ελαιόπαστα.
  • Μέρος Δ': απεικονίζει φωτογραφικά μερικά δείγματα της επίδρασης της ελιάς και του ελαιόλαδου στον πολιτισμό των Ελλήνων με διάφορες εκφράσεις όπως ζωγραφική, κεραμική, γλυπτική, κοσμήματα κλπ.